Blog Image

Föreningen för försvarsdirektörer emeriti

Försvarsdirektörsmöte Tallinn 2006

Nyheter Posted on Wed, August 08, 2018 14:21:40


De som deltog i resan finns här nedan med vår estländska guide i mitten:

Info kommer.Försvarsdirektörsmöte Halmstad 2007

Nyheter Posted on Sat, August 04, 2018 15:21:36

Hans Andersson arrangerade ett mycket lyckat försvarsdirektörmöte i Halmstad sommaren 2007.


Tyvärr är hemsidans fotografier från detta möte inte tillgängliga. Då får man utnyttja arrangören Hans Anderssons egna fotografier för att på denna hemsida informera om innehållet i mötet.

Program och bilder från mötet här:

Tack Hans!Försvarsdirektörsmöte Åland 2017

Nyheter Posted on Thu, August 17, 2017 18:30:47

Vid 2017 års årsmöte i Mariehamn för Föreningen för Försvarsdirektörer Emeriti beslöts att utse Bo Hemborg till ordförande i föreningen.
Bo Hemborg, f d försvarsdirektör Stockholms län.

Årsmötesprotokoll 2017 för Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti
finns här:

Rapport från försvarsdirektörsmötet 2017 -slutlversion, finns här:

Av Roland Sandberg har redaktören fått en trevlig hälsning!

Underbart väder och en skicklig guidning!

Det beslöts att 2018 års försvarsdirektörsmöte skall anordnas av Rune Dahlén i Dalarna under v33!

Tidigare inlägg 1

Ärade försvarsdirektörer emeriti med respektive!

Programmet för Åland börjar ta form. Jag har tänkt att vi skall besöka Statens Ämbetsverk (länsstyrelsen), det Svenska generalkonsulatet, några museer och ta en guidad tur till och på fästningen Bomarsund.Jag tar tacksamt emot förslag till ytterligare programpunkter eller aktiviteter. Självklart kommer vi att ha årsmöte och en gemensam middag.

Jag har preliminärt bokat hotellrum i Mariehamn nätterna mellan 23-24/8 och 24-25/8.

Med vårhälsning
/Rune

Tidigare inlägg 2a

Ärade försvarsdirektörer emeriti med respektive!

Så är vi i augusti månad. Kanske kräft- och surströmmingsskivor och andra trevligheter för flera av oss. Innebär ju också att glädjande många kommer till vårt årliga möte. Tyvärr kan ju inte alla, av skilda skäl, komma med till Åland. Vi som är lyckligt lottade ser fram mot ett par trevliga och intressanta dagar tillsammans enligt Runes fina program. Vi hoppas att vädrets makter återigen är på vår sida, som de brukar vara!

Vi ska ha vårt årsmöte på fredagen den 25/8. Jag hoppas och räknar med att ni alla har förslag och synpunkter angående:

1/ Plats/län för vår träff 2018

2/ Vem som ska efterträda undertecknad som ordförande/verkställande tjänsteman i vår eminenta förening. Tror mig veta att Hans A har någon idé . Hör gärna av er till Hans på hans mobil 073-0595300!

Väl Mött på Åland! /Krister

Tidigare inlägg 2b

Kamrater och mötesdeltagare!

Vi är i skrivandes stund 18 deltagare. Sex återbud har inkommit. Classes fru Gunilla ska operera en hand. Nils Billing är krasslig och Lennart Olofsson har lämnat återbud.

Det slutliga programmet för vår Ålandsvistelse blir som följer:

Onsdag den 23 aug:

Ankomst kl 1800 till Mariehamn. Incheckning på Hotell Pommern (jag har lovat att betalning för rummen sker vid ankomsten). Vi som har bilar bidrar med transport till hotellet som ligger ca 12-1400 m från hamnen. Förbrodring och försystring. Middag i enskild regi, antingen på hotellet eller i närbelägen galleria

Torsdag den 24 aug:

Kl 0845: Avfärd med egna bilar till Mariehamns brandstation för information om räddningstjänst och ambulanstransporter i skärgårdsmiljö. ( Tanken var ursprungligen en guidad busstur, men ett hutlöst pris för buss avskräckte mig)

KL 1030: Landshövding Peter Lindbäcks genomgång på Statens Ämbetsverk om Ämbetsverkets organisation, uppgifter m m åtföljd av att landshövdingen bjuder på buffet-lunch.

Kl 1315: Avfärd med egna bilar till Bomarsunds fästning (ca 30 km), där en kunnig guide tar hand om oss.

Ca kl 1600: Återfärd till Mariehamn

Kl 1900: Samling för aperitif på Runes o Margaretas rum

Kl 1930: Gemensam middag – tre rätter + kaffe och chokladbit. Varmrätten blir örtbakad åländsk regnbåge. Pris 38 euro som betalas av var och en. Kostnad för ev alkoholhaltiga drycker tillkommer

Fredag den 25 aug:

Kl 0845: Föreningens årsmöte på Hotell Pommern!!!

Kl 0930: Vi fortsätter på Hotell Pommern med ett föredrag med titeln “Litet är vackert – sex perspektiv på Åland och dess kommuner”. Föredragshållare är Christian Pleijel, f d officer i svenska armén, numera kommunalråd i Kökars kommun och generalsekreterare för Federation of european small islands

Kl 1100: Tid till förfogande, t ex besök på Ålands konstmuseum eller Ålands sjöfartsmuseum eller shopping

Kl 1245 Fartyget avgår från Mariehamn till Kapellskär.

Kostnader: Guide- och föredragskostnad belöper sig (fördelad på 18 deltagare) till 175 kr/person. Detta kan betalas till mig på lämpligt sätt kontant eller på mitt bankkonto.

Väl mött på farjan i Kapellskär eller för dem som har åkt i förväg i Mariehamn!

/Rune

Tidigare inlägg 3

Hej alla ärade medlemmar i Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti !

Ber er att begrunda nedanstående förslag till förändringar av vår verksamhet! Dessa idéer och förslag kommer att tas upp för beslut vid årsmötet den 25/8 på Åland. Har ni några synpunkter kan ni kontakta mej, Hans eller Rune innan årsmötet. Själv är jag enbart möjlig att nå på min mobil 070-573 17 96 från och med lördag den 19/8 men jag tar även KORTA mejl på mobilen.


Bakgrunden till förslagen är följande:

1/ Som ni nog minns “sade jag upp mej” från uppgiften som ordförande/verkställande tjänsteman vid vårt årsmöte i Östersund ifjol.

2/ För att flera av kamraterna ska kunna bidra till ett bredare tänkande än vad jag ensam kan bjuda på så har jag bett Hans att ta rollen som valberedning. Det har han gjort förtjänstfullt. Hans har kontaktat ett antal av kamraterna för att försöka få fram en efterträdare till mej. Summan av dessa försök är 0 (noll). Finns ingen som är beredd att ta styråran.

3/ Hans samtal med kollegor har däremot resulterat i förslag till ändringar av verksamheten för Fören Försvarsdir Emeriti enl nedanstående förslag.

Förslag angående fortsatt verksamhet för FFE

1. Ingen efterträdare till Krister utses.

2. Föreningen upplöses under städade former genom beslut av närvarande medlemmar vid årsmötet den 25/8. Beslutet fattas på vedertaget sätt genom omröstning mm

3. Upplösningen av föreningen innebär att hittillsvarande rutiner med uppvaktning av medlemmar som fyller jämna år upphör. Föreningens visade deltagande och honorering i samband med kamraters bortgång upphör.

4. Ingen årsavgift ska erläggas.

5. Nuvarande föreningskassa kan disponeras av den/de kamrater som ordnar möten i framtiden. Alternativ gåva för välgörande ändamål. Jfr förslag till möten 2018 och vidare nedan.

6. Vår fotograf/webmaster Bosse H tar beslut angående dessa frågor.

Möten för medlemmar kommande år. Det finns för närvarande två förslag beträffande möten enligt den nya ordningen. Rune(!) har förklarat sej beredd att ordna en träff i Dalarna 2018.

Ett alternativ föreslås vara en träff i västra Skåne med Claes-Göran och Bertil som ansvariga. Omröstning kommer att ske i Mariehamn vid årsmötet.

Fortsättningsvis är det fritt för alla att ta initiativ till träffar. E-post är väl i så fall lämplig kommunikationsväg. Arrangör administrerar mötet.

Läs, begrunda och tyck till!

Bästa sommarhälsningar /Krister

Tidigare inlägg 4

Redaktören Bos synpunkter:

Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti har funnits i olika former åtminstone sedan tidigt 1970 – tal. Det vore minst sagt upprörande och beklagligt att upplösa föreningen i samband med vår vistelse på Åland.

Jag föreslår att vi ber Hans Andersson ta på sig uppgiften som ordförande/verkställande tjänsteman under det kommande åretl Hans är en av oss alla uppskattad person som på ett utmärkt sätt kan svara för ordförandeskapet när nu Krister känner för att avsluta sitt utmärkta arbete som föreningens ordförande.

Vi skall vara mycket tacksamma för att Rune har förklarat sig beredd att ordna en träff i Dalarna 2018. Det kommer att underlätta för Hans i hans uppgift som ordförande.

Vi ses på Åland! (Du som inte har möjlighet att närvara vid mötet på Åland kan skicka Din uppfattning om detta förslag till undertecknad! Telefon: 0706204721 eller via e-mail till: bo.hemborg@comhem.se.)

Jag lovar att hålla hemsidan vid liv om vi beslutar att bibehålla vår förening t v!

Hälsningar
BoFörsvarsdirektörsmöte Östersund 2016

Nyheter Posted on Sat, May 14, 2016 19:19:02


Senaste nytt!
Här ett foto av de medlemmar (med medföljande) som deltog i Östersunds-mötet år 2016.


Vi ses i Östersund i början av juni för 2016 års försvarsdirektörsmöte.

Här några rader från mötets arrangör, Evert Fogelberg, om det idoga förberedelsearbete han inledningsvis har utfört inför kommande försvarsdirektörsmöte.

Östersund den 24 december 2015.

Ärade kollegor och tillika vänner.
Efter samråd mellan Sven-Erik och mig lämnas följande rapport.
Här I kansliet för Födir Emeriti Östersundsmöte I juni 2016 har julskinkan blivit färdiggriljerad och doppat blivit kryddat och nedkokat till ett lämpligt koncentrat inför dopparedagen.

Beträffande vårt möte I sommar har mer arbete förekommit, än vad som framkommit I den kollegiala kommunikationen. Jag har efter överenskommelse arbetat med de praktiska förberedelserna. Sammanfattningsvis handlar det om …

1. Tänkbara och tillräckligt intressanta besöksobjekt (och det finns det många av) och när eventuellt intressanta saker händer där, samt hur objekten ligger avståndsmässigt till. Jag har satt upp en översikt och gjort några förhandsundersökningar.

2. Tillräckligt goda och inte så dyra boendemöjligheter. (Grytans hotell på A4: s gamla skjutfält – Grytans skjutfält är för närvarande ianspråktaget som flyktingförläggning. Där hyrde vi ju in oss vid förra Östersundsmötet). Jag har “nätrekognoserat” litet och det ser rätt så lovande ut. Jag kommer dock att ta reda litet närmare på bokningstider m.m.

3. Färd till och från E`ra respektive hemorter, eller ev. andra utgångspunkter. Roland har gjort undersökningar och satt upp en distinkt och klargörande sammanställning. Eftersom jag tycker, att det resealternativet bör ses I sammanhang med övriga bedömningar, som Ni kan vilja göra inför vårt möte, kommer den inte med som bilaga här utan i nästa brev.

4. Temata.

Vattenflödesproblematiken har ju de senaste åren, eller om man vill se det så, under de senaste decennierna fått en allt större betydelse och det mesta talar väl för, försiktigt uttrycket, att den trenden kommer, med en viss uppgradering, att stå sig även fragment. Mycket har gjorts under de senaste två decennierna beträffande tekniska underlag för bedömning av tänkbara översvämningsrisker och andra underlag för riskbedömningar. Något kan nog sägas om det, även om vi fick mycket kunskap om detta vid Kristianstads- och Trollhättemötena.

Tjernobylolyckan inträffade natten till lördagen den 26 april 1986 klockan 01.23.45 (lokal tid). Det är således 30 år sedan, vilket väl kommer att belysas I medierna. Vi fick nedfall I vissa områden. Gävleborgs och Västernorrlands län – Olle och Erik – blev ordentligt drabbade. Det förtjänar kanske att sagas något om det vid något tillfälle.

I övrigt hade vi nog tänkt, att ett kulturellt tema skulle kunna vara av intresse och i det hänseendet finns det också många intressanta och viktiga områden, att behandla.

En viktig händelse, som hade en speciell, kulturell betydelse, var när Östersunds garnison lades ned och en hel kultur där praktiskt taget upphörde. Det måste ju sagas vara litet speciellt intressant att prata litet om nu, när man har funnit, att man kanske inte borde ha fattat det beslutet, vilket vi var många som tyckte att man inte borde. Å andra sidan kan det ju vara intressant, att se vad vi och främst då kanske Östersund fick I stället. Hur man än ser på det, skall ju Totalförsvaret byggas upp nu igen, även om ingen tycks veta, hur det skall gå till eller ens hur det var då.

Trygghetens hus, som utrymmesmässigt möjliggjordes av att ATS flyttades från Östersund. Trygghetens hus är en anläggning, som är inrymd i en av ATS stora hallar, där polis, räddningstjänst och SOS-alarm m.fl. myndigheter nu är samlade.

Jamtli, ett kulturhistoriskt centrum och museum och ett “Skansen I miniatyr”.

Teknikland. Ett försvarstekniskt museum vid Optands flygfält (tidigare krigsflygfält).

Nå. Jag slutar här och med denna lilla, översiktliga rapport önskar vi I Östersund-Nälden-området ER EN MYCKET G OD JUL OCH ETT MYCKET GOTT NYTT ÅR.

Evert.

P.s. Jag ber å mitt hotmailkontos eller möjligen mitt programs i datorn vägnar om ursäkt för den anglifiering av språket i texten, som förekommer allt för flitigt. D.s.

P.p.s. Jag hade hoppats, att få ut det här brevet före jul och det hade lyckats, om än med liten marginal, om inte Outlook hade vägrat att tjänstgöra.

Redaktören återkommer.Försvarsdirektörsmöte i Trollhättan 2015

Nyheter Posted on Tue, May 26, 2015 15:31:06

Från arrangören, Lennart Olofsson, har det den 10 mars 2015 kommit en hälsning.

Intresseanmälan till möte i augusti med försvarsdirektörernas förening

Hej.

Eftersom jag har fått förtroendet att ordna mötet 19 – 21 augusti vill jag redan nu informera om mina förberedelser och förslag till program.
Vi träffas 19 augusti i Trollhättan. Jag har preliminärbokat Best Western Hotell Trollhättan som ligger mitt i centrum. Incheckning under eftermiddagen och därefter kvällen fri.
Programmet för 20 och 21 aug kommer att handla om Förhållandena kring Vänerns reglering och förhållandena längs Göta älv. Konsekvenserna av klimatförändringar är naturligtvis aktuella att belysa liksom erfarenheter från omfattande översvämningar.
20:e ägnar vi åt föreläsningar och information från Vattenfall med besök vid en av Sveriges äldsta kraftstationer samt fallpåsläpp under eftermiddagen.
21:- besöker vi Sjöfartsverket och sjöfartsmuseet. Vi får också en redogörelse för SGI:s arbete med skredundersökningar i Göta älvdalen. Vi avslutar till lunch.

Jag redovisar inte exakta tider nu eftersom det kan bli lite förändringar under hand. Vi ska naturligtvis ha tid för årsmöte och gemensam middag också – förslagsvis den 20:e.

Min förhoppning är att vi får fint väder eftersom det finns mycket höga turistvärden längs älven på kort avstånd från hotellet.

Det finns olika alternativ att resa till Trollhättan. Det finns flygförbindelse med Bromma. Järnvägsförbindelse från Göteborg (cirka 30 min) liksom från Herrljunga via Vänersborg. Biltransporterna underlättas numera av fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Vore bra om jag kan få besked om Ditt intresse att delta vid mötet och hur många vi blir.

Tacksam för intresseanmälan före 1 maj så kan jag fila på detaljerna och återkomma med slutlig anmälan före sommaren. Anmälan per E-post helst men brev eller telefon går också bra.

Välkomna på förhand.

Hälsningar
Lennart
0708 – 33 58 00
adr. Ulfsparregatan 43
461 41 Trollhättan

*****

Från ordföranden i föreningen, Krister Jansson, har vi den 12 mars fått en hälsning med följande information:

Hej alla fdir emeriti !

Ni har ju nyligen fått första information från Lennart Olofsson om vår träff i Trollhättan i augusti. Jag tror att det kan bli mycket intressant och bra.

Jag bifogar en helt genomarbetad purfärsk medlemsförteckning. Har lagt en hel del tid och möda på att få alla uppgifter rätt men det ligger i sakens natur att det vill verkligen mycket till för att alla siffror, punkter, mailadresser o s v ska bli absolut rätt. Ber er alla om hjälp. Om ni upptäcker några fel så hör av er till mej.

Som ni ser så har nu ett antal av våra gamla kollegor och tidigare emeriti medlemmar valt att inte längre vara med i vår lilla förening.

Så , kort om golf när vi ska ses i Trollhättan. 2013 i Härnösand var vi 4 personer som spelade. 2014 i Kristianstad var vi 3 som som ställde in golfen. Ni som väldigt gärna vill att vi ordnar golf i Trollhättan hör av er till mej, så fixar jag det och samordnar med Lennart angående logi mm. Såvitt jag kan förstå så är väl den 19/8 den lämpligaste dagen för ev golf.

Många hjärtliga hälsningar från ett vårligt Kalmar

Krister

*****

För en tid sedan, den 28 april, fick vi alla en hälsning från Krister av det mindre trevliga slaget.

Till alla i Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti

Idag har vi nåtts av det sorgliga beskedet att den långa kampen som vår kollega och gode vän Kjell i Luleå har utkämpat är till ända. Han somnade in lugnt och stilla.

Jag har å föreningens vägnar sänt en enkel kondoleans med en blomma till Gudrun.

Bästa hälsningar

Krister


*****

Här ett detaljerat program från arrangören Lennart Olofsson:

Hej. Jag har fått ihop ett program som ser ut så här:

19 aug: De flesta anländer under dagen och checkar in på hotell Best Western Hotel, Polhemsgatan 6 i Trollhättan. P- hus finns i omedelbar närhet och biljetter kan lösas i hotellreceptionen. Rum är reserverade och ni kan ange referensnummer 043912 och mitt namn som referens. Enkelrum 680:-/natt och dubbelrum 810:-/natt. Var och en bokar in senast 13 aug. Var och en betalar på plats.

20 aug:
0830 Samling vid hotellet för kortare bilresa till Insikten
0900 – 1200 Information med kort fikapaus från Vattenfall om Vänerns reglering och förhållandena längs Göta älv. Studiebesök vid Olidestationen
1200 – 1330 Lunch
1330 – 1430 Vattenfall Eldistribution och beredskapen mot elstörningar
1500 Fallpåsläpp vid Oskarsbron

18- tiden Årsmöte

19- tiden Gemensam middag

21 aug:
0830 Samling vid hotellet för kortare bilresa till Sjöfartsmuseet
0900 – 1000 Information från Sjöfartsverket
1000 – 1030 Guidad tur vid slussområdet
1030 – 1200 SGI presentation av Göta älvdalsutredningen

Avslutning på programmet

Information i övrigt:
20 deltagare har hittills anmält intresse att delta.
Jag räknar med att vi har tillräckligt många bilar så att vi kan åka gemensamt till Insikten och Sjöfartsmuseet
Jag räknar med att årsmötet kan hållas på hotellet.
Jag har inte förbeställt gemensam middag utan avvaktar tills vi träffas.
Eftersom många kommer vid olika tider 19 aug har jag inte arrangerat något gemensamt men jag ska försöka möta upp vid hotellet under eftermiddagen
Det finns mycket vackra promenadvägar 150 m från hotellet.
Mer info kan ni hämta på Trollhättans stads hemsida.
Anmäl ert deltagande till mig också per E-post eller telefon 0705 – 33 58 00 eller 0520 – 366 99.

Telefonadresser: Hotel Best Western 0520 – 125 65

Välkomna hälsar
Lennart

Det skall bli trevligt tror …
/Redaktören

Det blev även mycket trevligt!


Här Redaktörens rapport från mötet i Trollhättan:

Nu ser vi fram emot nästa års möte i Östersund i juni månad 2016!

Redaktören återkommer!Försvarsdirektörsmöte i Kristianstad 2014

Nyheter Posted on Thu, August 21, 2014 22:22:30

reningen för försvarsdirektörer emeriti har haft ett som vanligt mycket givande möte, denna gång i Kristianstad. De som hade möjlighet att delta i Bertil och Ingrid Klebergs lyckade arrangemang ser Du på fotot nedan.

I främre raden från vänster: Bo Hemborg, Gunnel Björk,Claes-Göran och Gunilla Dahlqvist, Margareta och Rune Dahlén, Krister Jansson (ordf.), Ingrid och Bertil Kleberg samt Gun-Jeanette Hemborg. I bakre raden från vänster: Nils Billing, Evert Fogelberg, Inga-Lill Andersson, Anna-Britta Billing, Per och Gun Zachrisson, Anna Jansson, Hans Andersson samt Olle Carlbom.

Rapport från försvarsdirektörsmötet – Dag 1

Rapport från försvarsdirektörsmötet – Dag 2

Rapport från försvarsdirektörsmötet – Dag 3

Planering:
2015 års möte i Trollhättan!
2016 års möte i Östersund!
2017 års möte i Stockholm!Fösvarsdirektörsmöte Höga kusten 2013

Nyheter Posted on Wed, August 14, 2013 14:00:33

Den 14 – 16 augusti 2013 var försvarsdirektörerna samlade till ett nytt möte. Denna gång i området Höga kusten.

De som deltog hittar Du här:

Programmet finns här:

Just när detta skrevs höll “golfspelarna” på med att avsluta sitt spel. Vi övriga laddade inför årsmötet och den gemensamma middagen på hotell Höga kusten med skön(!) utsikt mot bron.

*****
Här har vi han som hade gjort ett så fint program!

Stort tack, Gunnar Westman!

Redaktören återkommer med dagliga rapporter.

Rapport dag “0” finns här:

Rapport dag “1” finns här:

Rapport dag “2” finns här:

Rapport dag “3” finns här:

En glädjande nyhet: Jag har varit i telefonkontakt med Berit Meyer. Hennes rörelseförmåga är tyvärr begränsad (använder rollator) men däremot är hon helt OK vad gäller huvudets vägnar. Hon var glad över kontakten och bad om en hälsning.Kanske vi kan övertyga henne om att följa med till Bornholm nästa år?
Bo RedaktörFörsvarsdirektörsmöte år 2012

Nyheter Posted on Thu, August 23, 2012 18:49:12

Den 28 – 30 augusti 2012 träffades försvarsdirektörer emerit för sitt årliga möte.

Denna gång var platsen Karlstad med omnejd.

F d kanslichefen Rune Dahlén hade tagit på sig den viktiga uppgiften att ordna årets program.

Det ser ut så här:

Vid årets möte i Karlstad såg deltagarna ut så här.

Det har inrapporterats att alla mötesdeltagare hade några mycket trevliga dagar tillsammans.

Här några bilder tagna av Kjell Herlevsson, Luleå med förklarande text:

Sekreteraren …

… återkommer eventuellt med rapport och ytterligare bilder från årsmötet.

Annars ses vi nästa år i Härnösand hos Gunnar Westman.

Något att se fram emot!« PreviousNext »