Vid årsmötet fredagen den 17 augusti 2018 beslöts att föreningen för försvarsdirektörer emeriti skulle upphöra som förening!

Protokoll från årsmötet finns att läsa under rubriken Försvarsdirektörsmöte Dalarna 2018 nedan.

I framtiden skall de av medlemmarna mycket uppskattade årliga mötena ordnas i mera informella former. Två av de tidigare medlemmarna har åtagit sig att vara kontaktpersoner inför eventuella framtida möten; Evert Fogelberg och Gun Zachrisson. Förre försvarsdirektören Gert Andersson har lovat att under ett halvår på prov varje månad skicka ut en historisk återblick från vår tidigare verksamhet.

Denna hemsida finns kvar tills vidare.

Med vänlig hälsning
Bo Hemborg