Försvarsdirektörsmötet i Dalarna den 15 – 17 augusti har avslutats.

Här är programmet:

Här är deltagarna:

Gruppens deltagare är mycket nöjda med vad mötets arrangör, Rune Dahlén, nummer fyra från vänster ovan, har bjudit på.

Min rapport från mötet med tre bildbilagor finns här:

Rapport:

Bildbilaga 15 augusti:

Bildbilaga 16 augusti:

Bildbilaga 17 augusti:

Årsmötesprotokoll finns här: