Senaste nytt!
Här ett foto av de medlemmar (med medföljande) som deltog i Östersunds-mötet år 2016.


Vi ses i Östersund i början av juni för 2016 års försvarsdirektörsmöte.

Här några rader från mötets arrangör, Evert Fogelberg, om det idoga förberedelsearbete han inledningsvis har utfört inför kommande försvarsdirektörsmöte.

Östersund den 24 december 2015.

Ärade kollegor och tillika vänner.
Efter samråd mellan Sven-Erik och mig lämnas följande rapport.
Här I kansliet för Födir Emeriti Östersundsmöte I juni 2016 har julskinkan blivit färdiggriljerad och doppat blivit kryddat och nedkokat till ett lämpligt koncentrat inför dopparedagen.

Beträffande vårt möte I sommar har mer arbete förekommit, än vad som framkommit I den kollegiala kommunikationen. Jag har efter överenskommelse arbetat med de praktiska förberedelserna. Sammanfattningsvis handlar det om …

1. Tänkbara och tillräckligt intressanta besöksobjekt (och det finns det många av) och när eventuellt intressanta saker händer där, samt hur objekten ligger avståndsmässigt till. Jag har satt upp en översikt och gjort några förhandsundersökningar.

2. Tillräckligt goda och inte så dyra boendemöjligheter. (Grytans hotell på A4: s gamla skjutfält – Grytans skjutfält är för närvarande ianspråktaget som flyktingförläggning. Där hyrde vi ju in oss vid förra Östersundsmötet). Jag har “nätrekognoserat” litet och det ser rätt så lovande ut. Jag kommer dock att ta reda litet närmare på bokningstider m.m.

3. Färd till och från E`ra respektive hemorter, eller ev. andra utgångspunkter. Roland har gjort undersökningar och satt upp en distinkt och klargörande sammanställning. Eftersom jag tycker, att det resealternativet bör ses I sammanhang med övriga bedömningar, som Ni kan vilja göra inför vårt möte, kommer den inte med som bilaga här utan i nästa brev.

4. Temata.

Vattenflödesproblematiken har ju de senaste åren, eller om man vill se det så, under de senaste decennierna fått en allt större betydelse och det mesta talar väl för, försiktigt uttrycket, att den trenden kommer, med en viss uppgradering, att stå sig även fragment. Mycket har gjorts under de senaste två decennierna beträffande tekniska underlag för bedömning av tänkbara översvämningsrisker och andra underlag för riskbedömningar. Något kan nog sägas om det, även om vi fick mycket kunskap om detta vid Kristianstads- och Trollhättemötena.

Tjernobylolyckan inträffade natten till lördagen den 26 april 1986 klockan 01.23.45 (lokal tid). Det är således 30 år sedan, vilket väl kommer att belysas I medierna. Vi fick nedfall I vissa områden. Gävleborgs och Västernorrlands län – Olle och Erik – blev ordentligt drabbade. Det förtjänar kanske att sagas något om det vid något tillfälle.

I övrigt hade vi nog tänkt, att ett kulturellt tema skulle kunna vara av intresse och i det hänseendet finns det också många intressanta och viktiga områden, att behandla.

En viktig händelse, som hade en speciell, kulturell betydelse, var när Östersunds garnison lades ned och en hel kultur där praktiskt taget upphörde. Det måste ju sagas vara litet speciellt intressant att prata litet om nu, när man har funnit, att man kanske inte borde ha fattat det beslutet, vilket vi var många som tyckte att man inte borde. Å andra sidan kan det ju vara intressant, att se vad vi och främst då kanske Östersund fick I stället. Hur man än ser på det, skall ju Totalförsvaret byggas upp nu igen, även om ingen tycks veta, hur det skall gå till eller ens hur det var då.

Trygghetens hus, som utrymmesmässigt möjliggjordes av att ATS flyttades från Östersund. Trygghetens hus är en anläggning, som är inrymd i en av ATS stora hallar, där polis, räddningstjänst och SOS-alarm m.fl. myndigheter nu är samlade.

Jamtli, ett kulturhistoriskt centrum och museum och ett “Skansen I miniatyr”.

Teknikland. Ett försvarstekniskt museum vid Optands flygfält (tidigare krigsflygfält).

Nå. Jag slutar här och med denna lilla, översiktliga rapport önskar vi I Östersund-Nälden-området ER EN MYCKET G OD JUL OCH ETT MYCKET GOTT NYTT ÅR.

Evert.

P.s. Jag ber å mitt hotmailkontos eller möjligen mitt programs i datorn vägnar om ursäkt för den anglifiering av språket i texten, som förekommer allt för flitigt. D.s.

P.p.s. Jag hade hoppats, att få ut det här brevet före jul och det hade lyckats, om än med liten marginal, om inte Outlook hade vägrat att tjänstgöra.

Redaktören återkommer.