Från arrangören, Lennart Olofsson, har det den 10 mars 2015 kommit en hälsning.

Intresseanmälan till möte i augusti med försvarsdirektörernas förening

Hej.

Eftersom jag har fått förtroendet att ordna mötet 19 – 21 augusti vill jag redan nu informera om mina förberedelser och förslag till program.
Vi träffas 19 augusti i Trollhättan. Jag har preliminärbokat Best Western Hotell Trollhättan som ligger mitt i centrum. Incheckning under eftermiddagen och därefter kvällen fri.
Programmet för 20 och 21 aug kommer att handla om Förhållandena kring Vänerns reglering och förhållandena längs Göta älv. Konsekvenserna av klimatförändringar är naturligtvis aktuella att belysa liksom erfarenheter från omfattande översvämningar.
20:e ägnar vi åt föreläsningar och information från Vattenfall med besök vid en av Sveriges äldsta kraftstationer samt fallpåsläpp under eftermiddagen.
21:- besöker vi Sjöfartsverket och sjöfartsmuseet. Vi får också en redogörelse för SGI:s arbete med skredundersökningar i Göta älvdalen. Vi avslutar till lunch.

Jag redovisar inte exakta tider nu eftersom det kan bli lite förändringar under hand. Vi ska naturligtvis ha tid för årsmöte och gemensam middag också – förslagsvis den 20:e.

Min förhoppning är att vi får fint väder eftersom det finns mycket höga turistvärden längs älven på kort avstånd från hotellet.

Det finns olika alternativ att resa till Trollhättan. Det finns flygförbindelse med Bromma. Järnvägsförbindelse från Göteborg (cirka 30 min) liksom från Herrljunga via Vänersborg. Biltransporterna underlättas numera av fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan.

Vore bra om jag kan få besked om Ditt intresse att delta vid mötet och hur många vi blir.

Tacksam för intresseanmälan före 1 maj så kan jag fila på detaljerna och återkomma med slutlig anmälan före sommaren. Anmälan per E-post helst men brev eller telefon går också bra.

Välkomna på förhand.

Hälsningar
Lennart
0708 – 33 58 00
adr. Ulfsparregatan 43
461 41 Trollhättan

*****

Från ordföranden i föreningen, Krister Jansson, har vi den 12 mars fått en hälsning med följande information:

Hej alla fdir emeriti !

Ni har ju nyligen fått första information från Lennart Olofsson om vår träff i Trollhättan i augusti. Jag tror att det kan bli mycket intressant och bra.

Jag bifogar en helt genomarbetad purfärsk medlemsförteckning. Har lagt en hel del tid och möda på att få alla uppgifter rätt men det ligger i sakens natur att det vill verkligen mycket till för att alla siffror, punkter, mailadresser o s v ska bli absolut rätt. Ber er alla om hjälp. Om ni upptäcker några fel så hör av er till mej.

Som ni ser så har nu ett antal av våra gamla kollegor och tidigare emeriti medlemmar valt att inte längre vara med i vår lilla förening.

Så , kort om golf när vi ska ses i Trollhättan. 2013 i Härnösand var vi 4 personer som spelade. 2014 i Kristianstad var vi 3 som som ställde in golfen. Ni som väldigt gärna vill att vi ordnar golf i Trollhättan hör av er till mej, så fixar jag det och samordnar med Lennart angående logi mm. Såvitt jag kan förstå så är väl den 19/8 den lämpligaste dagen för ev golf.

Många hjärtliga hälsningar från ett vårligt Kalmar

Krister

*****

För en tid sedan, den 28 april, fick vi alla en hälsning från Krister av det mindre trevliga slaget.

Till alla i Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti

Idag har vi nåtts av det sorgliga beskedet att den långa kampen som vår kollega och gode vän Kjell i Luleå har utkämpat är till ända. Han somnade in lugnt och stilla.

Jag har å föreningens vägnar sänt en enkel kondoleans med en blomma till Gudrun.

Bästa hälsningar

Krister


*****

Här ett detaljerat program från arrangören Lennart Olofsson:

Hej. Jag har fått ihop ett program som ser ut så här:

19 aug: De flesta anländer under dagen och checkar in på hotell Best Western Hotel, Polhemsgatan 6 i Trollhättan. P- hus finns i omedelbar närhet och biljetter kan lösas i hotellreceptionen. Rum är reserverade och ni kan ange referensnummer 043912 och mitt namn som referens. Enkelrum 680:-/natt och dubbelrum 810:-/natt. Var och en bokar in senast 13 aug. Var och en betalar på plats.

20 aug:
0830 Samling vid hotellet för kortare bilresa till Insikten
0900 – 1200 Information med kort fikapaus från Vattenfall om Vänerns reglering och förhållandena längs Göta älv. Studiebesök vid Olidestationen
1200 – 1330 Lunch
1330 – 1430 Vattenfall Eldistribution och beredskapen mot elstörningar
1500 Fallpåsläpp vid Oskarsbron

18- tiden Årsmöte

19- tiden Gemensam middag

21 aug:
0830 Samling vid hotellet för kortare bilresa till Sjöfartsmuseet
0900 – 1000 Information från Sjöfartsverket
1000 – 1030 Guidad tur vid slussområdet
1030 – 1200 SGI presentation av Göta älvdalsutredningen

Avslutning på programmet

Information i övrigt:
20 deltagare har hittills anmält intresse att delta.
Jag räknar med att vi har tillräckligt många bilar så att vi kan åka gemensamt till Insikten och Sjöfartsmuseet
Jag räknar med att årsmötet kan hållas på hotellet.
Jag har inte förbeställt gemensam middag utan avvaktar tills vi träffas.
Eftersom många kommer vid olika tider 19 aug har jag inte arrangerat något gemensamt men jag ska försöka möta upp vid hotellet under eftermiddagen
Det finns mycket vackra promenadvägar 150 m från hotellet.
Mer info kan ni hämta på Trollhättans stads hemsida.
Anmäl ert deltagande till mig också per E-post eller telefon 0705 – 33 58 00 eller 0520 – 366 99.

Telefonadresser: Hotel Best Western 0520 – 125 65

Välkomna hälsar
Lennart

Det skall bli trevligt tror …
/Redaktören

Det blev även mycket trevligt!


Här Redaktörens rapport från mötet i Trollhättan:

Nu ser vi fram emot nästa års möte i Östersund i juni månad 2016!

Redaktören återkommer!