reningen för försvarsdirektörer emeriti har haft ett som vanligt mycket givande möte, denna gång i Kristianstad. De som hade möjlighet att delta i Bertil och Ingrid Klebergs lyckade arrangemang ser Du på fotot nedan.

I främre raden från vänster: Bo Hemborg, Gunnel Björk,Claes-Göran och Gunilla Dahlqvist, Margareta och Rune Dahlén, Krister Jansson (ordf.), Ingrid och Bertil Kleberg samt Gun-Jeanette Hemborg. I bakre raden från vänster: Nils Billing, Evert Fogelberg, Inga-Lill Andersson, Anna-Britta Billing, Per och Gun Zachrisson, Anna Jansson, Hans Andersson samt Olle Carlbom.

Rapport från försvarsdirektörsmötet – Dag 1

Rapport från försvarsdirektörsmötet – Dag 2

Rapport från försvarsdirektörsmötet – Dag 3

Planering:
2015 års möte i Trollhättan!
2016 års möte i Östersund!
2017 års möte i Stockholm!