Den 28 – 30 augusti 2012 träffades försvarsdirektörer emerit för sitt årliga möte.

Denna gång var platsen Karlstad med omnejd.

F d kanslichefen Rune Dahlén hade tagit på sig den viktiga uppgiften att ordna årets program.

Det ser ut så här:

Vid årets möte i Karlstad såg deltagarna ut så här.

Det har inrapporterats att alla mötesdeltagare hade några mycket trevliga dagar tillsammans.

Här några bilder tagna av Kjell Herlevsson, Luleå med förklarande text:

Sekreteraren …

… återkommer eventuellt med rapport och ytterligare bilder från årsmötet.

Annars ses vi nästa år i Härnösand hos Gunnar Westman.

Något att se fram emot!