Försvarsdirektören Gert Andersson som var försvarsdirektör hos Länsstyrelsen i Södermanlands län åren 2003 – 2007 har påbörjat ett projekt som han kallar “Försvarsdirektörerna minns”! Han har tagit kontakt med tidigare försvarsdirektörer (motsv) för att få underlag för en studie i ämnet.

Läs nedan hans brev till tidigare försvarsdirektörer: